Samorząd szkolny

Skład samorządu szkolnego

w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodniczący – Weronika Zielińska

Sekretarz – Natalia Zańko

Skarbnik – Eliza Tyka

Opiekun: Pani mgr Teresa Łazor

Skład samorządu szkolnego

w roku szkolnym 2018/2019:

Przewodniczący – Weronika Zielińska

z-ca przewodniczącego – Jakub Kuźniarski

Sekretarz – Martyna Kędzierska, Paulina Pawłowska

Skarbnik – Karolina Misiewicz

Opiekun: Pani mgr Agnieszka Łazor

Skład samorządu szkolnego

w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodniczący – Jakub Kuźniarski

z-ca przewodniczącego – Oliwia Borsuk

Sekretarz – Weronika Zielińska, Natalia Bajda

Skarbnik – Sławomir Polewka

Opiekun: Pani mgr Teresa Łazor

Skład samorządu szkolnego

w roku szkolnym 2016/2017:

Przewodniczący – Oliwia Borsuk

z-ca przewodniczącego – Oliwer Halko

Sekretarz – Katarzyna Janczura, Natalia Zańko

Skarbnik – Piotr Hniłka

Opiekun: Pani mgr Teresa Łazor

Skład samorządu szkolnego

w roku szkolnym 2015/2016:

Przewodniczący – Ernest Ostafiński

z-ca przewodniczącego – Natalia Zańko

Sekretarz – Aleksandra Tokarska, Oliwia Borsuk

Skarbnik – Rafał Karaś

Opiekun: Pani mgr Teresa Łazor

Skład samorządu szkolnego

w roku szkolnym 2014/2015:

Przewodniczący – Julia Polewka

Sekretarz – Magdalena  Tokarska, Oliwia Borsuk

Skarbnik – Aleksandra Plezia

Opiekun: Pani mgr Teresa Łazor w zastępstwie Pani mgr Ewa Święch

Skład samorządu szkolnego

w roku szkolnym 2013/2014:

Przewodniczący – Sabina  Hniłka

Sekretarz – Beata  Tokarska

Skarbnik – Gabriela  Hniłka